Tuesday, January 15, 2013

Cách gói bánh chưngCách gói em cũng post lại luôn để các mẹ dễ hình dung nhé!

Bước 1: Xếp lá: giống y như xếp để gói bằng tay nhéBước 2: Gói khuôn trong: vì khuôn vuông vức rồi nên bạn nhắm mắt cũng gói được, như là bọc một chiếc hộp thôi.Bước 3: Lồng khuôn trong vào khuôn ngoài, mở lá và nhấc khuôn trong ra:Bước 4: Đổ gạo, đậu, xếp thịt, rồi lại đổ đậu, gạo. Gói lại:Bước 5: Buộc lạt: Bạn có thể buộc 2 lạt, 3 lạt, hoặc 4 lạtVà chiếc bánh đã gói xong, trong vòng 5 phút:

No comments:

Post a Comment